Foto UKZKF
FRNLEN

>>Telefoneren in het ziekenhuis

De telefoonkaarten zijn te koop bij de Opnamen.

N.B. : Het gebruik van de GSM is verboden in het hele ziekenhuis aangezien de door de GSM uitgezonden stralen, de medische apparatuur kunnen ontregelen. Weet dat het personeel over draagbare interne telefoontoestellen beschikt die geen GSM zijn en die onbruikbaar zijn buiten het ziekenhuis.

>>Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis.